289 vč. DPH

Z rozbásněných nocí

Sotvaže se ticho ve tmě rozjasní, srocují se slova do básní, jako když je vykoupala žena, jsou ta slova z noci vytažená – motto, které provází novou sbírku básní Václava Daňka (*1929) skládající se z jeho celoživotní tvorby od roku 1947 po současnost.

 

Popis

Sbírka je rozdělena do tří různorodých částí – Texty epigramatické, Básně a Básnické skladby. Čtenáři tak mohou podlehnout kouzlu avantgardních kaligramů, lyrickému útvaru haiku nebo břitké ironii.  Výrazně expresivní, formálně virtuózní lyrika Václava Daňka se opírá o filozofii osudovosti, milostné motivy a občanské postoje.

Autor: Václav Daněk

Vydalo: Nakladatelství Logos s.r.o., 2022

ISBN: 978-80-906707-5-4

Formát: 160 x 210 mm.

Rozsah 192 stran

Cena: 329,- Kč