Orální stereognoza – Geometrické pomůcky pro logopedickou terapii

490 Kč

Diagnosticko-rehabilitační logopedická pomůcka na podporu a rozvoj senzomotorického vnímání v dutině ústní, jazyka a rtů.

 

Balení:  7 barevných tvarů z lékařské pryskyřice různé motorické náročnosti, návod