Do toho! (Trialogo)

400 Kč

Při hře Do toho! si děti zábavnou formou procvičují větnou stavbu a gramatiku. Zároveň rozvíjejí jemnou motoriku při stavění věže z dřevěných kostiček, které získávají za každou správně sestavenou větu.

Hra je vhodná jako edukační pomůcka do mateřských škol, pro pedagogy, pro speciální pedagogy, logopedy i rodiče, zkrátka pro všechny, kdo mají zájem zábavným způsobem rozvíjet slovní zásobu a jazykovou kreativitu dětí.